فرشید احمدیان

رئیس هیئت مدیره پارس دریک

رزومه:

آدرس شرکت :

گرگان – بلوار ناهار خوران – نبش عدالت 51 – مجتمع آناهیتا – طبقه 4 – واحد 9