2023-05-21

آیین نامه استخراج رمز دارایی

آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در پاییز ۱۴۰۱ منتشر شد محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، در روز ۲۲ آبان آیین‌نامه استخراج رمزارزها را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط […]