آشنایی با صنعت بلاکچین

خطرات و راه های درآمدی

زمستان 1402

گلستان - گرگان

آشنایی با رمز ارزها، خطرات و راه های درآمدی

درباره ایونت

فرصتی برای بیشتر دانستن

زمانی بهترین راه ارتباطی چاپار بود. انسان در مسیر پیشرفت با اختراع تلگراف، تلفن، فکس، ایمیل، موبایل و واتساپ روز به روز دهکده ای جهانی ساخت. صنعت بلاکچین دریچه ای نو در حذف تمرکز و راهی به سوی آزادی است. متاسفانه مانند هرچیز جدید، ناآگاهی و طمع باعث خسارات به جامعه بشری می شود در حالی که با شناخت درست، صنعت بلاکچین، نه تنها ما را وارد دنیای پیشرفته می کند، بلکه راه های جدید درآمدی برای ما به وجود می آورد.
شتاب دهنده پارس دریک، با توجه به مسئولیت اجتماعی طی هماهنگی با اداره کار و انجمن بلاکچین ایران در زمستان 1402 کلاس های آموزشی ادامه دار، در زمینهُ آشنایی با صنعت بلاکچین، رمز ارزها، خطرات و راه های درآمدی به صورت تقریبا رایگان برگزار می کند.

مدرسان

فرشید احمدیان

ابوالفضل محمدی

بارگذاری...